Vill du bli medlem?

4H är en förening där alla som är mellan 7 och 29 år kan vara med. Som medlem i Kristinestads 4H är man olycksfallsförsäkrad. Medlemmar får även rabatt/förmåner vid olika kurser, läger och evenemang som ordnas inom 4H.

Medlemsskapet gäller för ett läsår, 1.9.2020 – 31.8.2021.

Om du vill bli medlem i Kristinestads 4H, fyll i formuläret nedan. Medlemsavgiften är 20 € och 35€ för en hel familj. Summan betalas in till konto: FI77 4956 1320 0133 72. Skriv medlemsavgift + medlemmens namn i meddelandefältet.

De ungdomar som är med i Sydpolen skall även betala medlemsavgiften för att olycksfallsförsäkringen skall vara i kraft!

 

Du kan också bli stödjande medlem i Kristinestads 4H genom att betala in valfri summa till samma konto. Men skriv då stöjdande medlem + ditt namn i meddelandefältet.

Back to top of page