Säckinsamling 2023

Vi har två olika insamlingshögar på båda insamlingsplatserna. I den ena högen samlas som tidigare år in Yaras gödselsäckar. I den andra högen insamlas Berners gödselsäckar!

Viktigt är att säckarna av respektive märke läggs i olika högar!

Anvisningar för respektive insamling hittas längre ner på sidan!
Insamlingsplatser 2023:
  1. Lålby (Lålbyvägen 35, gamla simhallstomten)
  2. Skaftung (Skaftungvägen 261, Rickard och Simon Ingves)

Vad samlas in i YARAS insamling?

1. Yaras små gödselsäckar, 40 kg och 20 kg, också skogsgödselsäckar (Tryck på säcken: Yara, Kemira Grow, Kemira Agro eller Kemira)

2. Skyddshuvor från gödselpallar; Yara, Kemira GrowHow, Kemira Agro eller Kemira

3. Gödsel- och utsädes storsäckar; också skogsgödselstorsäckar;  Yara (med trycket Yara, Kemira GrowHow, Kemira Agro eller Kemira), Agrimarket, Tilasiemen, Raisioagro och K-Maatalous.

I YARAS insamling mottas inte:

– säckar från andra tillverkare

– sträckfilm eller plansilofilm för silofoder

– olika dunkar

– andra plaster och avfall

INSAMLING AV BERNERS GÖDSELSÄCKAR

Kristinestads 4H samlar också in Berners gödselsäckar (storsäckar) genom ett samarbete med Retex Oy.

Ett samarbete mellan Retex Ab/Oy och Belor Agro Oy som ägs till 100% av Berner Oy/Berner Ab.

De gödselsäckar av storsäckstyp som säljs under understående produktnamnen ingår i insamlingen:

  • Belor
  • GreenCare,
  • GreenCare Horti
  • Bio-A
  • FinFerti
  • Polysulfat av Belor Agro Oy
  • Berner Ab

 OBS! Storsäckar av andra än ovanstående namn mottas INTE(!!) till insamlingen!

Innersäck (PE) och yttersäck (PP) behöver ej sorteras skilt. Jordbrukaren skall se till att säckarna är tömda på innehåll och är rena så att de duger till plaståtervinning.

När du för säckarna:

Säckarna ska vara packade enligt anvisningarna för småsäckar, huvor, och storsäckar när de förs till mottagningsplatsen. Idén är att göra så täta förpackningar som möjligt. Det blir dyrt att frakta luft! Paketen skall gå att hantera automatiskt och skall därför ha ungefär samma storlek. Plasthuvor och småsäckar insamlas för återvinning. Storsäckar insamlas för användning som bränsle. Håll partierna i skilda högar. Håll reda på antalet! Säckarna ska vara så torra som möjligt, våta säckar är inte roliga att packa!

Så här packar du dina säckar (gäller Yaras säckar):

Småsäckar – förpackningsdirektiv

49 säckar radas på varandra, rullas ihop och skuffas in i den femtionde, som borde vara öppnad i kortändan för att packandet ska lyckas. Andra plaster än småsäcksplast får inte användas eftersom säckarna används som råvara för nya säckar.

Tips: Småsäckarna är enklare att packa om man klipper upp den 49:e säcken på tre sidor så att den endast hänger fast i en kort sida. Då får man ett långt paketeringsplast som man rullar de 48 säckarna i. Efter det sätter man in hela rullen i en i kortändan uppklippt småsäck.

Plasthuvor

”Krymplastet” d.v.s. plasthuvorna runt småsäckarna på pallarna radas 3-6 på varandra och rullas ihop så att de ryms i en, i kortändan uppklippt småsäck. Behöver inte bindas.

Storsäckar
1. Inner- och yttersäcken behöver inte skiljas åt.
2. Häll ur eventuell gödsel, som blivit kvar i säckarna. Klipp upp botten vid behov.
3. Bind ihop 5 – 20 säckar i lyftlänken med en bit balsnöre.

Att återvinna säckar från lantbruket och samtidigt stöda den lokala 4H-föreningen är ett bra sätt att medverka i det allmänna miljöarbetet. Utsädes- och handelsgödselsäckar samlas in i hela landet och Finlands svenska 4H deltar i kampanjen Rejäl Handling Säckinsamling 2022.

Säckinsamlingen är ett samarbete mellan Finlands svenska 4H, Suomen 4H-liitto, de lokala 4H-föreningarna och Yara Suomi Oy. Yara har fortsättningsvis avtal med Agrimarket,  Raisioagro Oy, Tilasiemen Oy och K-Lantbruk. Insamlingen är avgiftsfri för jordbrukarna.

Vad görs av säckarna?

Småsäckarna och huvorna (plasten som dras över pallarna med småsäckar) är av polyetenplast. Plasten bryts mycket långsamt ner i naturen. En kvarlämnad plastsäck skräpar ner landskapet i tiotals år. Därför är det viktigt att de använda plastförpackningarna samlas ihop. Småsäckarna, huvorna och storsäckarna används som råvara för ny plast. Efter tvätt, söndermalning och smältning kan man tillverka nya returplastprodukter.

TACK FÖR ATT NI STÖDER FÖRENINGEN OCH NATUREN!!

Back to top of page